top of page

Naše záruky

13aaa.jpg
  • V každoročnom prieskume trhu máme najlepší pomer ceny za 1 m2 k záručnej dobe.. 

  • ​Oproti konkurencii poskytujeme naše vysoké záruky do 15 rokov nie len na prevedené práce ale aj na samotný materiál. 

  • Vysoká životnosť našich strešných systémov - vysoko nad 30 rokov.

  • Dlhoročné práce bez reklamácií.

  • Každoročné školenie našich realizačných majstrov

bottom of page